CZŁOWIEKnajlepsza inwestycja

Wsparcie dla osób zwalnianych

w ramach zwolnień grupowych

Projekt „Adaptacja do zmiany” jest realizowany na terenie woj. śląskiego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju „SYNERGIA” (Lider Projektu)
i Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Partner Projektu)
w okresie od 1 października 2012 do 30 czerwca 2014 roku.
dowiedz się więcej
Projekt jest w szczególny sposób
dedykowany pracownikom
Śląskiego Zakładu
Przewozów Regionalnych spółka z o.o.
– pierwszeństwo udziału!
Oferta projektu
została opracowana
w ramach
trzech głównych ścieżek
1
NOWE MIEJSCA PRACY
(dotacje, staże i pośrednictwo  pracy)
2
NOWE KWALIFIKACJE
(szkolenia zawodowe i biznesowe)
3
NOWE KOMPETENCJE
(poradnictwo indywidualne i grupowe)
strona www jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego
strona www jest współfinansowana ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego
indywidualne poradnictwo zawodowe / poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne / grupowe poradnictwo zawodowe / szkolenia zawodowe / szkolenia i doradztwo biznesowe /
dotacje na założenie działalności / staże u pracodawców / pośrednictwo pracy